| Karen Marie Holst Gudichsen, Sygeplejerske, Terapeut og Coach

Gymnastik Coaching

Kender du din gymnast ?? Og kender din gymnast sig selv ??

Sæt fokus på den mentale del af gymnastikken med Gymnastik Coaching.

Indenfor Gymnastik Coaching tager jeg udgangspunkt i de 6 trin til stjernecoaching:
Mål – Forhindringer – Motivation – Bryd mønsteret – Nye alternativer – Den gode afslutning

Jeg vil hjælpe dig til at blive specifik omkring dit mål, som kan udspecificeres i:
Resultatmål – Præstationsmål – Procesmål

Resultatmål:
Hvis du kun træner efter resultatmål, vil det ofte ende i succes eller fiasko.
Det endelige resultat er som regel udenfor egen kontrol, idet du udover din egen indsats også er afhængig af andres/dine modstanderes indsats.

Præstationsmål:
Her konkurrerer du mod dig selv og din egen præstation.
Målet kan være nået, når du ved, du har gjort dit bedste.
Hvis du ikke helt lever op til dine egne forventninger, kan du styrke din indre motivation ved at tænke, at “det her kan jeg gøre bedre næste gang”.

Procesmål:
Her handler det om processen, hvor du som gymnast arbejder med bestemte teknikker, fysiske, sociale eller mentale færdigheder.

Ofte vil vi opstille alle tre typer mål, så du både går efter et resultat, bliver skarp på din egen præstation og arbejder med din egen proces undervejs.

Mit mål i dag er at skabe mentalt stærke, teknisk dygtige, motiverede, fokuserede gymnaster i et positivt træningsmiljø.

KarenMarie - Gymnastik Coaching

Jeg hedder Karen Marie Holst; er uddannet sygeplejerske, terapeut og coach med mange års psykiatrisk erfaring samt erfaring som gymnastikinstruktør i mere end 30 år – fra begynderniveau til landsholdsniveau. Og helst på konkurrenceplan.

Min favorit-tid ligger helt klart tilbage i årene indenfor Idrætsgymnastikken, hvor jeg også har den største erfaring fra, men jeg har også brugt nogle gode år indenfor Power Tumbling og TeamGym.

Jeg har altid, helt naturligt, set den individuelle gymnast som en ligeværdig samarbejdspartner.
Jeg har haft held med at finde den enkeltes ressourcer og udnytte dem bedst muligt, sætte mål for og med den enkelte og rydde de blokeringer af vejen, der kan dukke op, hvis et moment pludselig føles for farligt eller ikke helt vil lykkes.

Desuden har jeg altid sat en ære i at lære den enkelte vigtigheden af at koncentrere sig, dels for at udnytte træningstiden bedst muligt, men i høj grad også for at forebygge skader.
Jeg har taget rigtig mange erfaringer med mig fra sportens verden og vil nu gerne bringe mine nye erfaringer, i form af terapi og coaching, ind i sportens verden.

Gymnastik Coaching er et gennemarbejdet og gennemprøvet koncept, der kan anvendes på alle niveauer og indenfor såvel Idrætsgymnastik, Tumbling, TeamGym og GrandPrix.

Individuel – Gymnastik Coaching

Ved at lede dig gennem “De 6 trin til stjernecoaching”, vil du få et klarere syn på dine egne mål og forhindringer.

Du vil få øget motivation og blive guidet til nye alternativer.

Denne indsigt kan give dig en forståelse, som er uvurderlig.
Tid: 1 – 1 1/2 time.

Team – Gymnastik Coaching
Ved at samle holdet og sammen sætte et fælles mål, kan et coaching-forløb styrke fællesskabet og samtidig give en fælles forståelse for hinandens styrker og svagheder. Ofte har jeg oplevet, at gymnasterne samtidig bryder hinandens forhindringer og hæmmende mønstre bare ved at få sat ord på, hvordan de hver især har det. Gymnasterne vil indbyrdes kunne lave aftaler om at støtte hinanden lige netop dér, hvor den enkelte har allermest brug for det, hvilket igen vil styrke holdet som helhed.
Tid: 4 timer.

Visualisering
Det er videnskabeligt bevist, at der er 30 – 40% større chance for at du kan nå dit mål, hvis du kan visualisere det først.

Både hjerne og muskler aktiveres, når vi forestiller os en øvelse. Naturligvis ikke i samme grad, som når øvelsen udføres i virkeligheden, men det kan indlæres og du kan styrkes mentalt til at uføre det.

Jeg arbejder meget bevidst med at du som gymnast skal forestille dig selv lave øvelsen og ikke se den for dig, da der ligger en stor viden i, om du kan være “i dig selv under øvelsen”.

Måske ligger der en blokering, der skal ryddes af vejen før du kan være i øvelsen, og her benytter jeg mig af Terapi-delen.

Gymnastik Terapi

Hvis du som gymnast pludselig bliver bange for et spring eller blokerer helt, kan jeg tilbyde en meget effektiv og yderst nænsom terapeutisk metode – en særlig form for samtaleterapi, der bruger underbevidsthedens sprog.

Essensen i metoden er, at lige før “traumet” sker, lige før vi “falder”, bliver en del af vores følelser, krop og hukommelse stående i tid og danner en advarselsmekanisme, en blokering, der vil aktiveres hver gang vi oplever en situation, vores underbevidsthed anser for farlig.

Når blokeringen er ryddet væk, vil du mærke en lettelse, og den energi du tidligere har brugt på at holde angsten på afstand, kan du nu i stedet bruge målrettet på træning og andre områder i livet.

En af de gode historier: Amanda er lige blevet nr. 9 til EM

Key-training
Min største læremester gennem årene er uden tvivl kineseren, Mr. Wang, der var landstræner for de danske piger i idrætsgymnastik i en årrække.
Jeg fik på daværende tidspunkt selv gymnaster på landsholdet og blev inspireret hver eneste gang, vi var samlede. Men dét, der inspirerede var ikke nye input hver gang, men derimod Wangs evne til at fastholde det, han kaldte Key-training.

Han gik helt specifikt ind på hver enkelt øvelse og indprentede os at øve det samme igen og igen. Og det gav bonus! Og gør det stadig, når vi bruger de rette grundøvelser.

Hvad tror du, er den største nøgle indenfor gymnastik?