| Karen Marie Holst Gudichsen, Sygeplejerske, Terapeut og Coach

Team Coaching

 

MIT MÅL ER, AT I NÅR JERES MÅL !

Jeg tror på, vi alle gør vores bedste i en given situation med de resourcer, vi har til rådighed. Men når vi arbejder sammen som teams, kan det påvirke processen i flere retninger. Også selvom alle gør deres bedste.
Her kan det være utroligt befriende og tidsbesparende at have assistance fra en coach.
Jeg kan hjælpe jer med at holde fokus på målet, lytte til hinanden og lave specifikke aftaler for jeres indbyrdes forløb.
Hvis jeg skal hjælpe jer som team, har jeg en masse effektfulde redskaber at trække på afhængig af, hvad I ønsker at få ud af vores tid sammen.

6 Trin til stjernecoaching
– Mål
– Forhindringer
– Motivation
– Bryd mønsteret
– Nye alternativer
– Den gode afslutning

Beslutningsmodellen
En yderst effektiv metode til at finde dybden i, hvad beslutningen reelt hander om.
Ofte oplever jeg, at det kan trække en masse energi at træffe en vigtig beslutning – forståeligt nok, men ved at benytte beslutningsmodellen, kan jeg v.h.j.a. meget specifikke spørgsmål hjælpe jer til at få flere detaljer belyst, så beslutningen ikke længere er så uoverskuelig at træffe.

Gameplan
Ved at benytte en gameplan får i hurtigt et overblik over jeres tidsforbrug og over, hvor I kan spare tid, og hvor I kan strukturere jer ud af tidspresset.

Regelprocessen
Regler kan være både givende og hæmmende.
Hvis reglerne er til for at skabe struktur og en ensartet retning, kan de være meget brugbare, men bliver der for mange regler, især uskrevne regler, kan det blive hæmmende at agere i. Ofte er det sådan, at jo flere mennesker, der er samlet, des flere regler er der at forholde sig til og efterleve.

Livshjulet
Ved at udfylde et livshjul, vælger I 8 vigtige emner i jeres liv, I ønsker at få belyst.
Herefter ser vi på, hvor tilfredse I er med hvert emne samt hvor meget mental og fysisk tid, I bruger på de enkelte emner.
En hurtig og effektiv måde at finde ud af, hvor der er vigtigst at sætte fokus.

Karrierehjulet
Karrierehjulet handler, som navnet siger, om din karriere.
Her er det karrieremæssige emner, der belyses, men ellers samme fremgangsmåde, som ved livshjulet.
Og der kan laves hjul stort set for alle relevante emner – det er helt op til jer, hvad I ønsker at få belyst.

Værdiafklaring
Vi har alle værdier og normer, vi lever efter, og det kan til tider skabe konflikter, hvis ikke alle har en forståelse for og respekt for hinandens værdier – eller simpelthen ikke forstår, at dette kan være meningsfuldt for en anden, når det nu betyder så lidt for en selv.
Ved at blive bevidst om egne og andres værdier, kan megen unødig spildt energi bruges mere konstruktivt.

De Globale Indsigter
Kendskab til De Globale Indsigter kan være utroligt befriende, idet accept af en given situation straks vil mindske frustrationen.
De Globale Indsigter er ligesom en grundholdning, I kan blive præsenteret for og som I kan vælge at gøre til en del af jeres kultur, hvis det er noget, I synes giver mening for jer.

Jeg glæder mig allerede til at blive en del af en energifyldt dag sammen med jer.