| Karen Marie Holst Gudichsen, Sygeplejerske, Terapeut og Coach

Dit sårede indre barn

Healing af dit sårede indre barn efter Flowering Tree Metoden

Metoden tager udgangspunkt i teorien om, at et såret indre barn opstår, når vi oplever et traume som barn.
Det kan være alt fra fysiske/psykiske overgreb, mobning, en forskrækkelse, et savn eller noget så simpelt som at falde over et dørtrin eller falde ned af en trappe.

Essensen i metoden er, at lige før traumet sker, lige før “vi falder”, bliver en del af vores følelser, krop og hukommelse stående i tid og danner det sårede indre barn – en fastlåst tilstand i os, der senere i livet vil fungere som en advarselsmekanisme, hver gang vi nærmer os en situation, vores sårede indre barn anser for farligt.
I rigtig mange situationer opleves traumet så voldsomt, at vi dissocierer, d.v.s. at en del af os “går ud af kroppen”.

Det er helt individuelt, hvad der opleves som traumatisk, og kun du – eller måske dine nærmeste – kan mærke, om der er noget, der fylder for meget.

Samtale-terapi
Metoden er en meget effektiv og yderst nænsom terapeutisk metode, en særlig form for samtale-terapi, der bruger underbevisthedens sprog.
Et sprog dit sårede indre barn kan forstå.
Spørgsmålene henvender sig til barnet i os. Det er spørgsmål, der er ulogiske for den voksne, og derved “kobles den voksne fra”, så barnet kan finde sin egen løsning.

Et barns traume kræver et barns løsning
Netop fordi dit sårede indre barn bliver dannet i et splitsekund lige før traumet sker, kan dit problem løses, uden du skal genopleve selve traumet.
Der er altså ikke noget re-traumatiserende i metoden.
Som barn husker vi i følelser og billeder, metaforer, og det er via disse metaforer healingen af det sårede indre barn finder sted. Metaforen er det sårede indre barn, den fastfrosne tilstand, der blev dannet lige inden traumet skete.
Ved hjælp af mine spørgsmål henledes din opmærksomhed på metaforen, der er følelsesmæssig neutral, og når først metaforen er dannet, er min opgave at stille de rigtige spørgsmål, der får metaforen i bevægelse, hvorved traumet forløses.

Traumet kan både være kendt og ukendt for dig i dag, det spiller ingen rolle, for metoden rydder op uanset.

Metodens effekt
Når der bliver ryddet op i kroppen, vil du mærke en lettelse, og når der er ryddet tilstrækkeligt op, kan din dissocierede del vende tilbage, og du vil opleve følelsen af at blive hel igen.
Det er en følelse, som ikke kan beskrives godt nok – den skal opleves, for det er noget af det mest livsbekræftende, du kan give dig selv.
Herved mister traumet sin følelsesmæssige værdiladning, og som konsekvens af dette forsvinder symptomerne. Den energi du tidligere har brugt på at holde symptomerne på afstand, kan du nu bruge til at forme tilværelsen på en helt ny og mere positiv måde.
Ved at blive hel får du helt nye udfoldelsesmuligheder – det er bare op til dig at bruge dem.

Metodens baggrund

Metoden er en gammel indiansk teknik – den er over 2000 år gammel og er kommet til landet med medicinmanden Nomad Winterhawk.
Uddannelse og autorisering af Flowering Tree Terapeuter har Nomad Winterhawk videregivet til Peter Raasch, der har anvendt og udforsket metoden siden 1990.

I Flowering Tree er der to store love:
1. lov: Alt er født af kvinden
Det betyder, at skabelsen er feminin, og hver gang vi udfører en handling, skal vi tænke:
• giver dette liv til mig?
• giver dette liv til andre?
• efterlader dette liv?
2. lov: Ingen lov må vedtages, der kan skade et barn, indeni eller udenfor os selv.

En styrke ved metoden er, at det er dig, der finder din egen løsning.
Hvis jeg stiller de rigtige spørgsmål, finder du de rigtige svar, og når du finder de rigtige svar, sker der noget.
Og der er altid en årsag. Der er altid en grund til, at du har det som du har det. Altid.
Desuden arbejder jeg helst ikke med begrebet skyld. Det er ikke nogens skyld, at vi har det, som vi har det, men der kan være nogen eller noget, der er årsag til, at vi har det som vi har det.
Jeg oplever, der er stor forskel på, om vi arbejder med årsag eller skyld, idet skyld sætter dig i en offerrolle, mens årsag appellerer til at give overblik, og overblik giver dig mulighed for at tage ansvar for dit liv fremover.
Og så kan jeg rigtig godt lide indianernes syn på at det gælder om at være i balance.
De bruger ikke begrebet sygdom men siger, at vi kan være i balance eller ubalance, og hvis vi kommer i ubalance, må vi forsøge at komme i balance igen.
Metoden bidrager udelukkede til din egen sundhed; fysisk, psykisk og mentalt.
Og både den og jeg er fuldstændig udogmatiske – der er masser af plads til alt muligt andet, du føler er godt for dig. Især fordi den tager sig af en side, som jeg endnu ikke har mødt nogen anden metode tage sig af.
Jeg praktiserer metoden på både børn og voksne.